Zegget ne keer

Nieuws
zegget met adviesraden

Zegget met maten: de resultaten

Na de enquête “Zegget ne keer” organiseerden we in het najaar zes inspraaksessies. Er waren 5 sessies voor alle inwoners en 1 sessie voor leden van de...

Zegget ne keer was groot succes!

9810 inwoners kregen een uitnodiging om een vragenlijst in te vullen over het lokaal beleid, onze dienstverlening en over de toekomst die zij zien voor...

Resultaten enquête voorgesteld aan de raad

De resultaten van de enquête 'Zegget ne keer' zijn op 3 juli voorgesteld aan de raad en het managementteam van het lokaal bestuur.

Campagnebeeld
Broers Vertriest