Winterweer: strooidienst en afvalophaling

  • 4 december 2017

De eerste sneeuw is een feit en de winter is duidelijk in het land. Met de volgende informatie ben je goed voorbereid.

Strooien van wegen

Wanneer het ijzelt of sneeuwt, kunnen de gemeentelijke strooimachines  onmogelijk overal rijden. We hebben in een strooiplan vastgelegd welke wegen en fietspaden voorrang krijgen. Lees verder op onze website.

Ook andere openbare plaatsen worden zo veel mogelijk gestrooid of sneeuwvrij gemaakt. Pas je rijstijl aan bij slecht weer.

Voetpad

Denk eraan het trottoir voor jouw woning sneeuw- en ijzelvrij te houden. Dit is wettelijk verplicht en het is aangenamer en veiliger voor iedereen. Steek gerust een handje toe bij mensen in je straat die dit moeilijk zelf kunnen doen.

Ophaling afval bij winterweer

Door sneeuwval of gladde wegen kan de afvalophaling verstoord of aangepast worden. Dit kan ervoor zorgen dat het afval op een ander uur dan normaal afgehaald wordt. Als je afval helemaal níet opgehaald is, haal je het weer binnen. Want er zijn geen inhaalrondes.

Lees hier meer over afvalophaling in moeilijke weersomstandigheden

Extra tips voor GFT

  • Bij vriesweer kan het deksel van de gft-container vastvriezen. Dit kan worden voorkomen door een houtje onder de klep te plaatsen;

  • Plaats de container op een beschutte plaats en zet hem zo laat mogelijk buiten;

  • Leg op de bodem van de container eerst wat krantenpapier;

  • Stamp het afval niet aan;

  • Laat nat afval eerst zoveel mogelijk uitdrogen alvorens het in de gft-container te gooien;

  • Maak het vastgevroren afval voorzichtig los van de binnenwand van de container (bv. met een schep);

  • Gebruik geen strooizout; dit verontreinigt het afval.