Wilsverklaring inzake euthanasie

Euthanasie is levensbeëindiging op uitdrukkelijk verzoek van de patiënt zelf. Een vooraf opgestelde wilsverklaring is nuttig wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt.

Beschrijving

Het is mogelijk dat je op een bepaald moment niet meer in staat bent om jouw wil duidelijk kenbaar te maken. Dan kan het nuttig zijn dat je op voorhand een wilsverklaring hebt vastgelegd. De wet voorziet een wilsverklaring inzake euthanasie en een negatieve wilsverklaring.

Wilsverklaring inzake euthanasie

De wilsverklaring inzake euthanasie is enkel geldig wanneer je in een onomkeerbare coma terechtkomt. Met dit formulier laat je weten dat je voor euthanasie kiest in het geval van een medisch uitzichtloze situatie. Het is aan te raden - niet verplicht - om je wilsverklaring te laten registreren in het gemeentehuis.

Negatieve wilsverklaring

Met dit document kan je vastleggen welke onderzoeken of behandelingen je niet meer wenst wanneer je het zelf niet meer kan vragen (wilsonbekwaamheid): bij coma, dementie, verwardheid of hersentumor … Deze verklaring kan je niet registreren in het gemeentehuis. Ga voor meer informatie naar de website leif.be.

Voorwaarden

  1. De persoon die de wilsverklaring inzake euthanasie aanvraagt moet handelsbekwaam en meerderjarig of ontvoogd zijn.
  2. Bij het opstellen van de verklaring moeten twee meerderjarige getuigen aanwezig zijn. Een van de getuigen mag geen enkel materieel belang hebben bij het overlijden van de verklaarder.
  3. In de verklaring mogen één of meerdere vertrouwenspersonen vermeld worden. Deze personen brengen in voorkomend geval de behandelende arts op de hoogte van de wilsverklaring. Aanduiding van één of meerdere vertrouwenspersonen is niet verplicht. De huisarts, verplegend personeel of behandelend geneesheer kunnen niet optreden als vertrouwenspersoon.
  4. De verklaring moet gedateerd worden en ondertekend zijn door alle partijen: verklaarder, getuigen en eventuele vertrouwenspersonen.
  5. De ondertekening van de verklaarder en de getuigen moet op dezelfde dag gedateerd zijn.
  6. De verklaring kan steeds ingetrokken, herzien of vernieuwd worden.

Let op! De verklaring is slechts 5 jaar geldig.
Hou zelf de vervaldatum in de gaten. De herbevestiging gebeurt op dezelfde wijze als het indienen van de eerste wilsverklaring, door middel van een nieuwe verklaring.

Procedure

Je kan het formulier afhalen aan het loket burgerzaken of hier downloaden:
pdf bestandWilsverklaring inzake euthanasie.pdf (61 kB)

Je kan de ingevulde en ondertekende wilsverklaring laten registreren door het team burgerzaken nadat je een afspraak hebt gemaakt

De wilsverklaring blijft vijf jaar geldig vanaf de datum van verklaring. Je kan de verklaring op ieder ogenblik herzien of intrekken.

Euthanasiewet

Zonder deze wilsverklaring is euthanasie alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een patiënt die in staat is om zijn wil om te sterven uit te drukken. Informatie over de euthanasiewet vind je op de website van LEIF.

De Federale Controle- en Evaluatiecommissie waakt over de correcte toepassing van de euthanasiewet. Deze commissie gaat na of de euthanasie is uitgevoerd onder de voorwaarden en volgens de procedure bepaald door de wet. Meer info over de werking van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie vind je op de website van de FOD Volksgezondheid.

Bedrag

Gratis

Nodig

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten