Wettelijk samenwonen

Twee personen die ongehuwd samenwonen kunnen dit een wettelijk karakter geven door een verklaring van wettelijke samenwoonst te tekenen.

Beschrijving

Twee personen zijn wettelijk samenwonend wanneer ze een verklaring van wettelijk samenwonen afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Deze verklaring wordt geregistreerd in het bevolkingsregister.

De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voor wie?

Je kan wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt. Samenwonen kan met een partner, familielid, vriend of vriendin. 

Bewijs van wettelijk samenwonen

De verklaringen van wettelijk samenwonen worden enkel opgenomen in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. De betrokkenen krijgen bij het ondertekenen van de verklaring een ontvangstbewijs. Dit bewijst dat er ooit een verklaring van wettelijke samenwoning ondertekend is, maar niet of het ondertussen al of niet ontbonden is.

Om de toestand van wettelijk samenwonen te kunnen bewijzen, vraag je een attest van wettelijk samenwonen aan bij de dienst burgerzaken.

Einde van de wettelijke samenwoonst?

De wettelijke samenwoning houdt op:

 • bij het overlijden van een van de partners;
 • door het huwelijk van en van de partners;
 • door een verklaring door beide partners bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats van een van de partners;
 • door een eenzijdige verklaring. In dit geval moet de partner, die de verklaring aflegt, wel vooraf de kosten betalen van bekendmaking door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner.

Indien een van beide partners in een andere gemeente woont, moeten de kosten voor de bekendmaking aan de ambtenaar van de burgerlijke stand (aangetekend schrijven) worden betaald door de partners.

Voorwaarden

Er zijn 3 voorwaarden om een verklaring van wettelijk samenwonen te kunnen afleggen:

 • Je moet op hetzelfde adres wonen.
 • Je mag niet getrouwd zijn of wettelijk samenwonen met iemand anders.
 • Je moet bekwaam zijn om contracten aan te gaan. Concreet wil dit zeggen dat minderjarigen en onbekwaamverklaarden geen verklaring van wettelijk samenwonen kunnen afleggen.

Meer info ? 

Lees dan de artikelen van het burgerlijk wetboek na.

Procedure

Kom allebei langs bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis nadat je een afspraak hebt gemaakt. Daar leg je samen de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Bedrag

Gratis

Nodig

 1. Heb je de Belgische nationaliteit en ben je geboren in België, dan zorgt de ambtenaar van de burgerlijke stand voor alle documenten. Breng enkel de identiteitskaart mee van beide samenwonenden.
 2. Heb je de Belgische nationaliteit niet en/of woon je niet in België, dan breng je de identiteitskaart van beide partners mee én bovendien de volgende documenten (maximaal 6 maanden oud):
  • een uittreksel uit jouw geboorteakte met aanduiding van de afstamming
  • een attest van ongehuwde staat
  • een uittreksel van de echtscheidingsakte als je gescheiden bent
  • een uittreksel van de overlijdensakte als je weduwe of weduwenaar bent.
Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten