Werken met signalisatievergunning

Beschrijving

Iedereen die werken uitvoert op openbaar domein is verplicht een signalisatievergunning aan te vragen, wanneer de werken de normale verkeerscirculatie hinderen.

Procedure

Vraag de vergunning minstens 14 werkdagen voor de aanvang van de werken aan. Bezorg ons het ingevuld formulier, samen met de nodige bijlages. Dit kan per e-mail of met de post.

Je aanvraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Na de goedkeuring van de signalisatievergunning wordt je schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

doc bestandAanvraagformulier 3 werken en verkeersbelemmeringen.doc (91 kB)

Bedrag

Gratis

Nodig

  • Een plan op schaal met opgave van alle nuttige afmetingen van de oppervlakte van het openbaar domein die zal ingenomen worden.
  • Ondertekend signalisatieplan met omstandige opgave van alle signalisatiemiddelen die zullen aangewend worden vóór de aanvang van de werkzaamheden.
  • Een afschrift van de rubriek “signalisatie” van het voorziene bestek.
  • In voorkomend geval: een plan van fasering van de werken.
  • In voorkomend geval: een kopie van de modelbrief ten behoeve van de getroffen bewoners en handelaars met opsomming van alle nuttige inlichtingen om de hinder te beperken.
  • In voorkomend geval: een kopie van de aanvraag of toelating voor het signaleren van werken en verkeersbelemmeringen op het grondgebied van een andere gemeente.
Openingsuren en contact

Openbare werken

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 50
Nu gesloten