Werken in de Hospicebossen vanaf 11 september

  • 7 september 2017

Op maandag 11 september starten onderhoudswerken in de Hospicebossen, onder coördinatie van het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit zal normaal ongeveer drie weken duren. Er is beperkte hinder mogelijk voor de passanten in de Langedreef en de recreanten in het bos.

Download de pdf voor meer details