Vrijwilligen om iets te verdienen?

Kan je met vrijwilligerswerk nu iets verdienen?

Ja. Als vrijwilliger kan je op 2 manieren een vergoeding krijgen. De organisatie waar je aan vrijwilligerswerk doet bepaalt of je een vergoeding krijgt en volgens welke van volgende mogelijkheden.

  1. De eerste optie is dat je een forfait bedrag ontvangt, dat max. €34,03 per dag bedraagt.
  2. De tweede optie om een vergoeding te krijgen als vrijwilliger is dat je een onkostenvergoeding krijgt op basis van een bewijsstuk, vb. een parkeerticket, een kasbonnetje,…

Maar de keuze moet duidelijk zijn. Je kan voor eenzelfde organisatie niet de ene keer een forfait ontvangen en de volgende keer een onkostenvergoeding ontvangen.

Hou de limiet in de gaten!

Je mag zo veel vrijwilligen als je wil, zolang je het plafond van de kostenvergoeding maar respecteert. Dat betekent dat je per jaar niet meer dan €1.361,23 kan ontvangen aan kostenvergoeding en dat je niet meer dan 2000km aan kilometervergoeding mag ontvangen (zowel voor de wagen, fiets of teinkilometers). Hierbij moet je zelf de optelsom maken van alle vergoedingen van vrijwilligerswerk die je ontvangt, dit over de verschillende organisaties of instanties heen. 

Als je wel over deze grens gaat, dan ben je belastingsplichtig en dien je deze vergoeding dus aan te geven bij de belasting.