Voorlopig Rijbewijs

Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de E.U. moet beschikken over een geldig rijbewijs.

Beschrijving

Als je slaagt in het theoretisch rijexamen kan je aan jouw scholing beginnen. Een voorlopig rijbewijs biedt je de mogelijkheid om rijervaring op te doen voor je begint aan het praktisch examen.

De regelgeving omtrent het "leren rijden" biedt een brede waaier mogelijkheden zodat je voor jezelf het meest gunstige traject kan kiezen. Net daardoor is de regelgeving zeer omvangrijk en complex. Vraag gerust raad aan onze dienst burgerzaken vooraleer een definitieve keuze te maken.

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen. Voor de rijopleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Auto:

Je kan kiezen tussen:

Model 18

 • vanaf de leeftijd van 18 jaar
 • geldigheidsduur: 18 maanden
 • verplicht 20 uur rijschool te volgen, vooraleer je de aanvraag van het voorlopig rijbewijs doet
 • dit is de enige formule waarbij je  zonder begeleiding op de weg mag begeven
 • eerste praktische rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs, met een rij-instructeur (auto van rijschool)  of met een begeleider die minstens 24 jaar is en houder is van een rijbewijs met minstens categorie B (eigen auto)

Model 36

 • vereiste leeftijd: vanaf de leeftijd van 17 jaar
 • geldigheidsduur: 36 maanden
 • je bent niet verplicht om rijschool te volgen, wel worden er in diverse rijscholen basisopleidingen van 6 uur aangeboden met de mogelijkheid om het aantal uren rijlessen te verhogen naar je eigen  behoefte
 • je mag enkel rijden met een begeleider
 • eerste praktisch rijexamen: ten vroegste 3 maanden na uitreiking van het voorlopig rijbewijs en wanneer je effectief 18 jaar bent

Begeleider 

Sinds 3 februari 2014 wordt op een voorlopig rijbewijs categorie B- model 36 maanden- de begeleider(s) opnieuw vermeld. Een begeleider moet aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • sinds 8 jaar houder zijn van een geldig Europees rijbewijs
 • geen veroordelingen voor ernstige verkeersovertredingen gedurende de laatste drie jaar 

Moto, vrachtwagen en autobus:

Model 3

Een voorlopig rijbewijs aanvragen kan je met het aanvraagformulier dat je kreeg bij het slagen van het theoretisch examen. Als je kiest om na het theoretisch examen rijlessen te volgen met een erkende rijschool zijn er bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen naargelang de categorie (A1/A2/A/BE/C1/C/C1E/CE/D1/D/D1E/DE). Hiervoor is een stage van minimum 1 maand verplicht. De begeleiding gebeurt door 1 of 2 begeleiders (uitgezonderd A1/A2/A).

 

Alle informatie over het behalen van een rijbewijs, lees je op de website http://www.goca.be/nl/p/rijbewijs.

 

 

Procedure

 • je maakt een afspraak bij de dienst burgerzaken in het gemeentehuis.
 • normaliter kan je het rijbewijs 2 werkdagen later ophalen op de dienst burgerzaken. De preciese datum word je medegedeeld bij de aanvraag.

Bedrag

€ 25,00

Nodig

Auto:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • bij aan aanvraag Model 18 (na 20 uren rijschool) het bekwaamheidsattest van de rijschool
 • bij een aanvraag Model 36, moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Breng (een kopie van) hun identiteitskaart mee. Als de begeleiders niet gedomicilieerd zijn in Nazareth, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend,  dan breng je best 1 recente pasfoto mee

Motorfiets, vrachtwagen en autobus:

 • identiteitskaart
 • het aanvraagformulier dat je kreeg van het examencentrum na het slagen in het theoretisch examen
 • het eventuele bewijs van de gevolgde uren, en het medisch attest (afhankelijk van de categorie)
 • voor vrachtwagen en autobus moet de rubriek van de begeleider(s) ingevuld en getekend worden. Breng (een kopie van) hun identiteitskaart mee. Als de begeleiders niet gedomicilieerd zijn in Nazareth, laat je het document invullen bij de gemeente waar die persoon is ingeschreven
 • de pasfoto vanop jouw identiteitskaart wordt gebruikt voor het rijbewijs. Is de foto van jouw identiteitskaart echter niet meer recent of niet meer gelijkend, dan breng je best 1 recente pasfoto mee 

Uitzonderingen

Vervallen rijbewijs

Auto:

Je kan maar één keer overschakelen tussen het model 18 en 36 en dit binnen de geldigheid van het voorlopig rijbewijs en theoretisch examen. Je behoudt wel je stageperiode.  

Indien het voorlopig rijbewijs vervallen is kan je:

 • een stageattest komen afhalen in ruil voor het verstreken voorlopig rijbewijs. Je moet vervolgens minimum 6 uur rijschool volgen en het praktijkexamen afleggen met de rijschool
 • 3 jaar wachten, te rekenen vanaf de einddatum van het laatste voorlopig rijbewijs. De procedure start dan volledig opnieuw.
Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten