Vogelgriep: versoepeling van de maatregelen

  • 30 juni 2017

Vanaf zondag 2 juli worden een aantal maatregelen versoepeld, die de voorbije weken ingevoerd waren ter bescherming tegen de vogelgriep.

Buiten de afgebakende gebieden zijn markten van pluimvee en andere vogels (maar geen watervogels) opnieuw toegelaten voor professionelen. Indien er meerdere handelaars op eenzelfde markt aanwezig zijn, moeten zij zo ver mogelijk van elkaar staan. 

Het FAVV vraagt dat alle personen die onlangs pluimvee kochten op een markt, waakzaam zijn en een dierenarts raadplegen wanneer hun vogels ziek zijn of plots sterven. Abnormale sterfte bij wilde vogels kan altijd gemeld worden op het gratis nummer 0800 99777.

Een volledig overzicht van de maatregelen is terug te vinden op de website van het FAVV: