Vervroegde ophaling huisvuil

  • 10 augustus 2020

Door de hittegolf starten de ophalingen van restafval morgen 11 augustus vanaf 5:30
Plaats daarom tijdig het afval buiten!

Nog enkele nuttige tips om lekkende zakken, maden of ongedierte te vermijden:

  •     Stop zo mogelijk geen vlees- en visresten in de restafvalzak. Als je toch restjes hebt, 
        gebruik dan een klein plastic zakje en knoop het goed dicht.
  •     Zet de PMD- en restafvalzak in de schaduw.
  •     Spoel verpakkingen uit alvorens ze in de PMD-zak of glascontainer te stoppen.
  •     Sluit de afvalzak goed af!