Verlichting langs het spoorweg-fietspad

  • 17 september 2020

We hebben aan Fluvius de opdracht gegeven openbare verlichting te plaatsen langs het spoorwegfietspad. De provincie Oost-Vlaanderen subsidieert deze werken.

Planning

  • Begin september hebben we de nodige struiken en afsluitingen verwijderd.
  • In de tweede helft van september legt Fluvius de kabel, te beginnen in het zuiden (grens met Gavere), richting het noorden (grens met De Pinte). De fietsers volgen telkens de lokale omleiding langs naburige straten.
  • Eind oktober worden de verlichtingspalen geplaatst en aangesloten. De fietsers moeten dan enkel afstappen waar de werken op dat moment bezig zijn (maximaal 30 meter lang).

Fasen en omleiding

De werken vanaf oktober verlopen in 6 fasen. Het fietspad wordt plaatselijk telkens volledig afgesloten in beide richtingen. De fietsers moeten omrijden langs de aangeduide omleiding.

  1. Bernstraat – Zandstraat: omleiding via Eikenstraat – Ten Edestraat – Zandstraat
  2. Zandstraat – station: omleiding via Ten Edestraat
  3. Station – Vossenholstraat: omleiding via evenwijdig pad andere kant spoor
  4. Vossenholstraat – Oudenaardseheerweg: omleiding via Oudenaardseheerweg
  5. Oudenaardseheerweg – Deurlestraat: omleiding via Oudenaardseheerweg – Deurlestraat
  6. Deurlestraat- grens De Pinte: omleiding via Deurlestraat - Nazarethstraat

De kasten worden geplaatst ter hoogte van de Nazarethsestraat, Oudenaardseheerweg en Zandstraat.

Van fietspad naar fietssnelweg

Het fietspad langs de spoorlijn loopt tussen de Bernstraat (grens Gavere) en de Deurlestraat (grens De Pinte). Dit pad is in 2010 aangelegd door de provincie Oost-Vlaanderen als onderdeel van het netwerk Lange Afstandsfietspaden.

In september 2015 is dit fietspad opgenomen in het netwerk van fietssnelweg F45. De ambities voor fietssnelwegen liggen hoger dan voor de lange afstandsfietspaden. Daardoor is het nu mogelijk om langs dit traject verlichting te plaatsen met subsidies van de provincie.

Samen met de vele fietsers zijn we tevreden dat het spoorwegfietspad tegen de donkere wintermaanden verlichting zal hebben.