Verkeersmaatregelen op de N60

  • 28 februari 2018

Naar aanleiding van de werken aan het op- en afrittencomplex De Pinte zijn op de N60 maatregelen getroffen om de doorstroming van het verkeer op de N60 te optimaliseren en het sluipverkeer in de zijstraten tegen te gaan. Deze maatregelen zijn op 12 februari geëvalueerd en worden op basis daarvan nu aangepast.

De nieuwe situatie gaat in van zodra alle vergunningen goedgekeurd zijn (begin van maart).

Rotonde Bonaparte terug open

De knip van de rotonde is efficiënt voor de aanpak van sluipverkeer en voor vlotter verkeer op de N60, maar is te drastisch voor het lokale verkeer vanuit Eke-centrum en Eke-Landuit. 

Dit wordt vervangen door een systeem van toeritdosering. Het verkeer naar de N60 zal ‘gedoseerd’ worden door middel van verkeerslichten. Aangezien het sluipverkeer vooral een probleem is tijdens de de spitsuren, zullen de lichten in dienst zijn tijdens de ochtendspits (7:30-9:00) aan de kant van Eke-centrum en in de avondspits (16:30-18:00) aan de kant van Eke-Landuit. Tijdens deze uren zal men slechts gedurende zeer korte tijd de rotonde Bonaparte kunnen oprijden. 

Deze regeling moet er voor zorgen dat vooral tijdens de spitsuren de doorstroming op de N60 gegarandeerd blijft. Buiten de spitsuren verandert er niets ten overstaan van de vroegere situatie en blijft de rotonde Bonaparte volledig open. 

Grote Steenweg (N60c)

Het eenrichtingsverkeer op de Grote Steenweg (De Pinte thv. Den Beer) is goed tegen sluipverkeer, maar zorgt ervoor dat bewoners veel moeten omrijden.

Daarom verdwijnt het eenrichtingsverkeer in het laatste stuk van de N60c (Grote Steenweg tussen Den Beer en de N60). De knip met de N60 blijft van kracht voor gemotoriseerd verkeer. De N60c blijft zone 50.

Verkeerslichten Groene Vallei

De verkeerslichten op het kruispunt bij de Groene Vallei worden nogmaals bijgesteld, opdat auto’s vanuit de Stationsstraat vlotter de N60 kunnen oprijden en minder gehinderd worden door het verkeer komende uit Gavere. 

Eedstraat, Savaanstraat, Koedreef, Sint-Annastraat

In de zijstraten kant Eke-Landuit, blijven de volgende maatregelen van kracht voor gemotoriseerd verkeer teneinde mogelijk sluipverkeer te vermijden:

  • Eedstraat: volledige knip, dus geen verbinding met de N60.

  • Savaanstraat: je kan van de N60 de Savaanstraat in, maar niet omgekeerd.

  • Koedreef: vanaf de N60 kan je de Koedreef niet in, je kan wel van de Koedreef naar de N60 richting Gent.

  • Op de N60 ter hoogte van de Sint-Annastraat komt er een invoegstrook, opdat je vlotter de drukke N60 kan oprijden.

Blijf op de hoogte

Alle maatregelen blijven in voege tot het einde van de werken.

Voor meer info kan je terecht op www.wegenenverkeer.be/depinte. Abonneer je op deze pagina op de digitale nieuwsbrief voor updates over de werf.

Verkeersmaatregelen in Eke