Tweede reispas

In uitzonderlijke gevallen kan een tweede reispas afgeleverd worden. Dit komt tegemoet aan de noden van intensieve reizigers, in het bijzonder in de beroepssfeer.

Beschrijving

Een tweede paspoort laat toe:

 • te reizen met een paspoort terwijl het andere paspoort wordt gebruikt voor de aanvraag van visa bij een ambassade of consulaat van een ander land.
 • om tegelijk visa bij ambassades van verschillende landen te vragen, bijvoorbeeld bij de voorbereiding van een 'wereldreis'.
 • het ene paspoort te gebruiken voor in- en uitreisstempels voor landen die een paspoort maar geen visa eisen en het andere te gebruiken voor inreis- en verblijfsvisa.
  Sommige personen reizen zoveel dat hun paspoort snel gevuld raakt met in- en uitreisstempels, waardoor ook de in het paspoort aangebrachte en nog geldige visa dreigen verloren te gaan. Een tweede paspoort laat toe dit voortijdig verlies aan bruikbaarheid te voorkomen. Dan nog moet het eerste paspoort worden geannuleerd. De nog geldige visa worden intact gelaten.
 • te reizen naar een land dat het niet apprecieert dat de visa en stempels in het (eerste) paspoort aantonen dat de Belg een ander land, waarmee het eerste land op gespannen voet leeft, heeft bezocht.

Een tweede paspoort staat los van het eerste paspoort. Een tweede paspoort heeft meestal een andere afgiftedatum en geldigheid.

Als de geldigheid van het tweede paspoort verstrijkt, wordt niet automatisch een nieuw tweede paspoort toegestaan. Het paspoortbestuur moet opnieuw onderzoeken of de voorwaarden om over twee paspoorten te beschikken, vervuld zijn.

Belangrijk:
Degene die twee paspoorten ter beschikking heeft, moet erop letten met één en hetzelfde paspoort hetzelfde land in en uit te reizen. De voorlegging van de verkeerde reispas aan de plaatselijke overheid, kan de houder in ernstige problemen brengen.

Voorwaarden

Dien een schriftelijke, gemotiveerde en ondertekende aanvraag in bij de dienst burgerzaken. Zie verder bij 'Nodig'.

De aanvraag van een tweede paspoort wordt aandachtig onderzocht, want vaak is een tweede paspoort niet nodig.

Procedure

Aanvragen

De tweede reispas vraag je persoonlijk aan. Maak hiervoor een afspraak bij de dienst burgerzaken.

Afhalen

 • Je krijgt een sms en/of e-mail wanneer je paspoort klaar is om af te halen. Dit is gewoonlijk na ongeveer 6 werkdagen.
 • Een andere persoon kan je nieuwe paspoort afhalen wanneer je die een volmacht geeft. 

Spoedprocedure

 • Aanvraag vóór 15 uur: afhalen 1 dag na de aanvraag 
 • Aanvraag na 15 uur: afhalen 2 werkdagen na de aanvraag

Bedrag

Gewone procedure

 • Meerderjarige: 75 euro
 • Minderjarige: 40 euro

Spoedprocedure

 • Meerderjarige: 250 euro
 • Minderjarige: 215 euro

Nodig

 • Een recente pasfoto (minder dan 6 maand oud) die voldoet aan de strenge eisen van de FOD Binnenlandse Zaken. Meer info vind je hier.
 • Je identiteitskaart (eID).
 • Je oude reispas ofwel een attest van de politie in geval van diefstal. Wanneer je je oud internationaal paspoort niet meer vindt, moet je een verklaring invullen bij de dienst bevolking.
 • Een persoonlijke, schriftelijke, gemotiveerde en gehandtekende aanvraag. Wanneer je de tweede reispas nodig hebt voor je werk, dan moet deze gemotiveerde aanvraag uitgaan van jouw werkgever.
  De motivatie betreft de fundamentele noodzaak om een tweede paspoort te bezitten om bepaalde reizen te maken.
  In geval van reizen naar landen in conflict: de aanvraag moet alleszins de betrokken landen duidelijk vermelden. Bezorg ons indien mogelijk een kopie van de visa of grensoversschrijdingsstempels in de nog geldige reispas, die een probleem zouden kunnen opleveren voor een visum of om de toegang te verwerven tot een ander land.

Uitzonderingen

Grotere reispas

Je kan een reispas met 64 pagina’s aanvragen. Deze dubbeldikke reispas kan je enkel via de spoedprocedure verkrijgen.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten