Tweede kans voor wie niet gevaccineerd werd

  • 5 juli 2021

Wie niet ingegaan is op de vaccinatie-uitnodiging, krijgt nu een tweede kans om zich te laten vaccineren.

  • Surf naar https://qvax.be en bied je aan als reserve.
  • Je zal opgeroepen worden als reserve, wanneer geen mensen meer op de reservelijst staan die nog geen eerste uitnodiging gekregen hebben.
  • Wanneer je niet als reserve opgeroepen wordt, zal je een tweede keer uitgenodigd worden per post. Deze uitnodiging zal verstuurd worden wanneer alle 16-plussers in de regio een eerste uitnodigng gekregen hebben. Dit zal in volgorde van vaccinatieprioriteit verlopen (oudste personen eerst).

Wie zijn eerste vaccinatie geweigerd heeft zal niet automatisch een tweede kans krijgen. Hiervoor moet je je weigering intrekken. Dit kan via Qvax of bij je huisarts.

Je kan het type vaccin niet kiezen. Je wordt uitgenodigd voor het vaccin dat dan beschikbaar is. Dit zal geen AstraZeneca-vaccin zijn, want in de zomermaanden gaan alle beschikbare AstraZeneca-vaccins naar tweede dosissen.

Heb je enkel je tweede dosis gemist? Dan krijg je een herkansing eind augustus en in september.

Meer informatie: https://www.laatjevaccineren.be/herkansing-voor-wie-niet-gevaccineerd-is