Tijdelijk parkeerverbod

Beschrijving

Je wil verhuizen en hebt enkele parkeerplaatsen nodig, je bent bezig met afbraak en wil een container plaatsen of je hebt parkeerplaats nodig om materialen te leveren? Vraag dan tijdig parkeerverbodsborden aan.

Voorwaarden

  • De vergunning moet minstens 7 werkdagen op voorhand aangevraagd worden
  • De aanvrager staat in voor het plaatsen/terugbrengen van de parkeerverbodsborden (minstens 24 uur op voorhand)

Procedure

Bezorg ons een ingevuld formulier ten laatste 7 werkdagen voor de aanvang van het parkeerverbod. Voeg er een situatieschets bij.

Na de goedkeuring word je hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte gebracht.

Haal de borden af tijdens de openingsuren van het gemeentehuis of na afspraak. Zet ze minstens 24 uur op voorhand klaar.

Na afloop van de vergunde periode breng je de borden terug naar het gemeentehuis.

Bedrag

Gratis

Nodig

Voor de situatieschets kan je hier een detailkaart van je straat vinden.

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Openbare werken

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 50
Nu gesloten