Subsidies voor Zuidprojecten

Heb jij een Zuidproject met Nazareth als uitvalsbasis? Dan kan je een subsidie aanvragen voor jouw project. We nemen elke aanvraag in overweging, die tijdig ingediend is (1 juni van ieder kalenderjaar) en voldoet aan de voorwaarden vermeld in het reglement.

Doelgroep

Individuen, organisaties, verenigingen en bedrijven met adres in gemeente Nazareth die een project in het Zuiden ondersteunen of eraan deelnemen.

Voorwaarden

 1. Het project wordt uitgevoerd in een DAC-land (development assistance comitee). De lijst van deze landen vind je op www.oecd.org onder de naam 'DAC list of ODA recipients'.

 2. Je moet aantonen dat je actief betrokken bent bij het ontwikkelingsproject en minstens het project ter plaatse opvolgen of controleren.

 3. Het project draagt bij tot structurele armoedebestrijding.

 4. Het project draagt bij aan een geïntegreerde duurzame ontwikkeling zoals geformuleerd in de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 2050.
 5. Het project is lokaal ingebed.
 6. Het project heeft aandacht voor continuïteit en bevordert de lokale zelfredzaamheid.
 7. De doelgroep moet betrokken worden bij de opzetting en bij de uitvoering van het project.

Het betoelaagde project moet binnen 1 jaar na de toekenning van de toelage zijn aangevat.

Lees het reglement voor meer details over de voorwaarden.

Procedure

 1. Lees het reglement voor de aanvraag van Zuidprojecten na om te zien of jouw project in aanmerking komt. Je vindt het reglement hier: pdf bestandSubsidiereglement Zuidprojecten in het kader van lokaal mondiaal beleid.pdf (361 kB)
 2. Vul het aanvraagformulier digitaal in, ten laatste op 1 juni.
 3. Indien jouw project goedgekeurd wordt en je een subsidie ontvangt, dien je ten laatste 1 jaar na de aanvang van jouw project de verantwoording digitaal in. Je kan deze verantwoording ook indienen bij een eventuele verlengingsaanvraag van je project.

Beslissing

Een onafhankelijke jury beoordeelt de projectvoorstellen volgens de criteria die in het reglement vooropgesteld zijn. De jury bestaat uit de beleidsmedewerker en de  duurzaamheidsambtenaar van de gemeentelijke administratie  en een extern onfhankelijk expert(e) (uit academische wereld, provinciale of Vlaamse overheid internationale relaties/ontwikkelingssamenwerking, ngo of journalistiek). Op basis van het advies van de jury neemt het College in september een beslissing.

Bedrag

De uitbetaling gebeurt ten laatste twee maanden na goedkeuring door het College van burgemeester en schepenen.

Nodig

Voor de aanvraag:

 • Gegevens van uw projectpartner(s)
 • Rekeningnummer waarop de subsidie gestort mag worden
 • Begroting van het project

Voor de verantwoording (bij verlenging van het project of in te dienen ten laatste 1 jaar na aanvang van het project):

 • Foto's van de bereikte doelstellingen
 • Financieel overzicht en bewijsstukken

Bekijk wat er gevraagd wordt bij de aanvraag en verantwoording:

pdf bestandAanvraag subsidies Zuidprojecten.pdf (268 kB)

pdf bestandVerantwoording subsidies Zuidprojecten.pdf (122 kB)

Contactinformatie
Team duurzaamheid
09 396 49 50
Gesloten
Gesloten
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 18:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
Warning 1 november gesloten