Subsidie voor voedselautomaat

  • 2 oktober 2020

De verkoop via de korte keten is populair in deze coronatijden.

Als lokaal bestuur willen we deze korteketenverkoop verder stimuleren. Hiervoor heeft de gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd.

Je kan tot 1000 euro subsidie krijgen voor de verkoop van boerderijproducten per voedselautomaat. Iedereen wint hierbij.

De land- en tuinbouwer kan zijn producten rechtstreeks te koop aanbieden bij het bedrijf zelf of op goed gelegen plaatsen. En de consument krijgt gemakkelijker toegang tot een uitgebreider aanbod van lokaal geteelde producten.

Lees over de voorwaarden en download het aanvraagformulier