Subsidie voor landschapselementen

Beschrijving

De gemeente streeft naar een herstel van het traditioneel halfopen landschap in Nazareth en geeft daarom subsidies voor het planten of onderhouden van kleine landschapselementen.

Doelgroep

Iedereen die bijdraagt aan het herstel van halfopen landschap

Voorwaarden

De voorwaarden zijn beschreven in het reglement. Er zijn voorwaarden voor de plaats (het gebied), de plantensoort en de tijdstippen wanneer er geplant wordt.

Procedure

Zodra de werken zijn uitgevoerd, moet je je aanvraag voor subsidie indienen.

  • Zo snel mogelijk na de aanplant van nieuwe landschapselementen.
  • Binnen de 14 dagen na het onderhoud van de planten.

Daarna gaat de milieuambtenaar controleren of het correct uitgevoerd is volgens het reglement. Hiervan wordt een verslag gemaakt.

Op basis van dit verslag neemt het college van burgemeester en schepenen een beslissing over het al dan niet toekennen van de premie. Deze beslissing wordt schriftelijk aan jou meegedeeld.

Bedrag

Het bedrag varieert per plantensoort en per type landschapselementen. Dit is beschreven in het reglement.

Nodig

  • Een ingevuld aanvraagformulier.
  • Een duidelijk liggingsplan waarop je de plaats van de werken of de aanplant aanduidt. Je kan hiervoor de kaart van Geopunt gebruiken.
  • In voorkomend geval eveneens: de vereiste vergunningen en/of de schriftelijke toelating van de eigenaar.
Openingsuren en contact

Publiek domein, milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten
geknotte bomen in een weiland