Subsidie voor groenbemesting

De gemeente geeft subsidies voor groenbemesting om de bodemkwaliteit te verhogen en te behouden.

Beschrijving

Door het toepassen van groenbemesting is er procentueel meer organische stof in de bodem en wordt het deels omgezet in humus. Groenbemesters treden op als vanggewassen voor de opvang van meststoffen en ze kunnen bijdragen tot de verbetering van de bodemstructuur en het onderdrukken van onkruid.

Doelgroep

Landbouwers of tuinbouwers actief in Nazarerth

Voorwaarden

  • De uiterste inzaaidatum is 30 november en de groenbemesting moet minstens tot 15 februari behouden blijven.
  • De subsidie moet je vóór 1 december aanvragen met een aanvraagformulier.
  • De groenbemesters die in aanmerking komen voor een premie, zijn opgelijst in het subsidiereglement.

Procedure

Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeente, samen met een duidelijke luchtfoto (met aanduiding van de betreffende percelen). Je kan het per post opsturen of afgeven aan het milieuloket in het gemeentehuis.

De subsidie wordt berekend op basis van het totaal aantal subsidiabele hectare dat in aanmerking komt.

Bedrag

  • Maximaal 20 euro per hectare voor bedrijven met hun zetel in Nazareth.
  • Maximaal 10 euro per hectare voor bedrijven met hun zetel buiten Nazareth.

Nodig

Openingsuren en contact

Milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten