Subsidie verwerking fijn snoeihout

Beschrijving

Het verbranden van resthout op het veld is verboden. Fijn snoeihout moet je ter plaatse verwerken of afvoeren naar een verwerkingsbedrijf. Nazareth geeft vanaf 1 januari 2018 een subsidie voor de verwerking van fijn snoeihout, met als doel een correct beheer van de kleine landschapselementen, een opwaardering van de energetische restwaarde van het fijn snoeihout en een vermindering van de werklast.

Doelgroep

De toelage wordt toegekend voor het verwerken van fijn snoeihout dat afkomstig is van kleine landschapselementen op het grondgebied Nazareth die gelegen zijn in:

  • het landelijk gebied of specifieke landschappen, of
  • onbebouwd woonuitbreidingsgebied en bevroren woongebied, of
  • gebieden palend aan de E17, de N60 en de N35, of
  • die gebieden vastgelegd bij gemeenteraadsbeslissing
  • de perceelsrand van de grenspercelen, die grenst aan één of meerdere van de bovenvermelde gebieden

Voorwaarden

De subsidie wordt om de 5 jaar toegekend voor het verwerken van snoeihout afkomstig van eenzelfde klein landschapselement

Procedure

Voor 1 juni wordt de aanvraag ingediend van de uitgevoerde werken van het voorgaande snoeiseizoen (15 oktober tot eind april).

De kosten worden bewezen aan de hand van een factuur met duidelijke vermelding van de aard van de werken/ diensten en van de locatie van de kleine landschapselementen.

Bedrag

Het minimale in aanmerking te nemen factuurbedrag bedraagt 100 euro.

Voor inwoners (domicilie op 1 januari) is de eerste 100 euro volledig subsidieerbaar. Het saldo van de factuur is voor de helft subsidieerbaar.

Voor niet-inwoners (domicilie op 1 januari) is de eerste 100 euro voor de helft subsidieerbaar. Het saldo van de factuur is voor een kwart subsidieerbaar.

De toelage bedraagt maximaal 500 euro per aanvrager en per jaar.

Nodig

Je dient een ingevuld aanvraagformulier in, samen met een kopie van de factuur en een plan met de ligging van kleine landschapselementen.

Openingsuren en contact

Publiek domein, milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten