Steven Van de Velde

Steven Van de Velde, secretaris

Steven Van de Velde

Algemeen directeur

Hij notuleert de zittingen van de gemeenteraad, de OCMW-raad, het college en het vast bureau. De directeur staat aan het hoofd van het personeel en leidt de organisatie samen met het managementteam.