Steunmaatregelen: totaalpakket

  • 14 mei 2020

Als lokaal bestuur beschouwen we het als onze plicht om de Nazarethse gezinnen, bedrijven en verenigingen te steunen in deze coronacrisis. We doen dit met een totaalpakket van maatregelen. Sommige maatregelen zijn al uitgevoerd, andere zijn in ontwikkeling.

Doelgericht

De gemeenteraad kiest er bewust voor om gerichte steun te bieden: we nemen doeltreffende maatregelen voor specifieke doelgroepen. De financiële steun en andere acties laten we vooral terechtkomen bij hen die de gevolgen het zwaarst voelen. Behalve de steun aan de zorgsector en de scholen, zijn er acties voor inwoners, kwetsbare gezinnen, verenigingen, de lokale handel en middenstand en de bedrijven.

Hieronder lees je een greep uit de maatregelen die de gemeenteraad op maandag 11 mei heeft besproken.

Zorg en onderwijs

We ondersteunen de woonzorgcentra Wielkine en De Lichtervelde, de instellingen Zonnehoeve, Wagenschot, De Liaan en ’t Kinderkasteeltje met een extra toelage van 8.500 euro gedurende twee jaar (samen 17.000 euro). We drukken hiermee onze dank uit voor hun inspanningen in het algemeen en tijdens deze crisis in het bijzonder.

De scholen krijgen een eenmalige subsidie van 10 euro per leerling (in totaal 11.030 euro), voor de aankoop maskers, handschoenen, ontsmettingsmiddelen, papieren handdoekhouders, extra wastafels …

Ons jaarlijks budget voor noodhulp verdubbelt dit jaar en gaat naar Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis voor hun (wereldwijde) inspanningen tegen het coronavirus (samen 5000 euro).

Inwoners

Alle inwoners vanaf 12 jaar en alle werknemers in Nazareth krijgen gratis mondmaskers. We trekken hiervoor 52.000 euro uit.

Volgend jaar, in 2021 verdubbelen we de subsidies voor buurtfeesten, om de mensen weer bij elkaar te brengen.

Werknemers die in Nazareth wonen en (technisch) werkloos zijn ten gevolge van de coronacrisis (fulltime of 4/5), krijgen 50 euro per week voor elke week dat ze een werkloosheidsuitkering krijgen, vanaf 15 maart en voor maximaal acht weken. We begroten dit op 100.000 euro. Meer info volgt in juli. Contact: welzijn@nazareth.be

Voor gezinnen die door de coronacrisis in ernstige financiële problemen komen, voorzien we in totaal 25.000 euro aan niet-terugvorderbare steun. Contact: welzijn@nazareth.be

Verenigingen

Voor verenigingen die een lokaal van de gemeente huren, laten we de concessievergoedingen voor één kwartaal vallen, goed voor 27.000 euro.

Verenigingen die elk jaar gesubsidieerd worden op basis van hun activiteiten, hoeven niet te vrezen dat ze volgend jaar geen subsidies krijgen doordat hun activiteiten niet konden doorgaan. We geven hen in 2021 hetzelfde subsidiebedrag als in 2020.

Bedrijven

Voor alle bedrijven op grondgebied Nazareth is er gedurende één kwartaal een vermindering van 25% in de bedrijfsbelasting aanslagjaar 2020 (70.000 euro). Onder deze categorie horen ook de eenmanszaken en de landbouwbedrijven.

Aan ongeveer 265 bedrijven geven we een toeslag van 500 euro wanneer ze recht hebben op de hinderpremie van 4000 euro. Aan ongeveer 150 handelszaken geven we 250 euro wanneer ze recht hebben op de compensatieregeling. De toeslag wordt evenredig verminderd wanneer de premie niet volledig uitgekeerd wordt.

Handel en horeca

Voor de handelaars willen we samen met Unizo een actie uitwerken. Dit kan bijvoorbeeld een spaarkaart zijn waarbij het lokaal bestuur voor 50% tussenkomt. We begroten dit op 10.000 euro.

We zoeken nog uit of we het onlineplatform LokaalOnline.be ter beschikking kunnen stellen van alle lokale handelaars, door de opstartkosten voor hen te dragen.

De marktkramers krijgen een vrijstelling van retributie (tot december 2020), de foorkramers een vrijstelling van standgeld (in 2020 en 2021) en de hotels een vrijstelling van de kamerbelasting. Ook de betaling voor de terrasinrichting schorten we een kwartaal op.

Tot slot willen we zo snel mogelijk een nieuwe Nazareth-horecabon ontwikkelen. Elke inwoner zou dan dit jaar horecabons kunnen kopen met een korting van 20% (maximaal 10 euro). Hiervoor voorzien we in totaal 20.000 euro.

Begroting

De coronacrisis zal ongeveer 1,25 miljoen euro kosten aan het lokaal bestuur. Qua inkomsten missen we ongeveer 500.000 euro. Qua uitgaven trekken we 750.000 euro uit voor het totaalpakket van steunmaatregelen.

Nazareth heeft voldoende financiële marge om deze crisis het hoofd te bieden. We zullen onze uitgaven de komende jaren extra goed bewaken en alle geplande investeringen zullen doorgaan.

Hinder- of compensatiepremie

In de zitting van 8 juli 2020 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk reglement 'Subsidiereglement voor lokale ondernemers naar aanleiding van de Coronacrisis' goed.

Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het lokaal bestuur Nazareth wisselen gegevens uit om de administratieve last voor de getroffen ondernemingen te beperken en om fraude te voorkomen en te detecteren. Hiervoor sloten ze de volgende overeenkomst:

pdf bestandOvereenkomst VLAIO-Nazareth.pdf (2.24 MB)