Stelling plaatsen

Doelgroep

Je moet een stelling plaatsen op het openbaar domein (in het kader van schilderwerken, gevelwerken, dakwerken,...).

Voorwaarden

 • De aanvraag moet minstens 7 werkdagen voor het plaatsen van de stelling gebeuren.
 • Het plaatsen van stellingen en steigers moet voldoen aan de welzijnswetgeving, in het bijzonder
  ARAB art. 43, 454bis, 456 en het K.B. 25/01/2001 deel B afdeling II.
 • Minimaal moet alle gebruikers een basisopleiding genoten hebben en moet een bevoegd persoon
  aanwezig zijn die controle kan uitoefenen op de conformiteit van de stelling/steiger met deze verplichtingen.
 • Tevens moet een stellingkaart aanwezig zijn waarop de wettelijke informatie vermeld staat zoals
  vrijgave van de stelling voor gebruik, eigenaar van de stelling, verantwoordelijke voor de montage, stellingklasse, ...
 • Alle stellingen moeten voldoen aan de normen EN 12810 - 12811 en/of HD1000

Procedure

Je vult bovenstaand webformulier in of je dient een aanvraagformulier samen met een situatieschets in. Dit ten laatste 7 werkdagen voor het plaatsen van de stelling. Dit kan zowel elektronisch als schriftelijk.

Na goedkeuring van de aanvraag word je hiervan schriftelijk of elektronisch op de hoogte gebracht.

Bedrag

Gratis

Nodig

 • een ingevuld formulier
 • een schets van de situatie
Openingsuren en contact

Openbare werken

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 50
Nu gesloten