Inschrijving wekelijks sportaanbod

Naar dit e-mailadres versturen we een bevestiging met de gekozen sessies.
Wapenstilstand: geen les op 11/11/2020

Het lokaal bestuur Nazareth zal de gegevens die ze van jou ontvangt enkel en alleen gebruiken in het kader van deze aanvraag en geeft ze alleen door aan derden als dat nodig is voor de afhandeling van je vraag. We bewaren ze niet langer dan nodig voor dit doeleinde. Meer informatie over hoe het lokaal bestuur omgaat met je persoonsgegevens kan je terugvinden in de privacyverklaring.