Vraag een speelstraat aan

Speelstraten kunnen tegelijkertijd voor één of meerdere schoolvakantieperiodes aangevraagd worden. De aanvragen moeten ten laatste ingediend zijn voor de hieronder bepaalde data:

1 december van het voorafgaande jaar voor de krokusvakantie
1 februari voor de paasvakantie
1 mei voor de zomervakantie
1 september voor de herfstvakantie
1 oktober voor de kerstvakantie

Deze deadlines zijn momenteel niet van toepassing, wegens de coronacrisis.

Beschrijving

Wil je kinderen en jongeren op een veilige manier in je eigen straat laten spelen en sporten? Dan kan je jouw eigen speelstraat aanvragen.

Een speelstraat is een ‘gewone’ straat die op een bepaald moment voorbehouden is voor spelende kinderen. Ideaal dus om krijttekeningen te maken of te hinkelen, en ook fietsen of skaten kan er naar hartelust.

Zin om eens een speelstraat te maken van jouw straat? Dit kan in alle schoolvakantieperiodes na goedkeuring van de gemeente.

Let op: een speelstraat is geen buurtspeeldag of kan niet gelijk gesteld worden aan het spelen in de straat tijdens een buurtfeest. Daarvoor moet een andere aanvraag voor ingediend worden. Een buurtspeeldag kan enkel georganiseerd worden tijdens een buurtfeest en tijdens deze activiteit wordt de straat volledig afgezet, terwijl dit bij een speelstraat niet mogelijk is.

Het lokaal bestuur stelde ook 4 speelkoffers samen. Dit zijn verschillende koffers met allerhande speelmateriaal. De speelkoffers zijn gratis te ontlenen door organisatoren van speelstraten, buurtfeesten en verenigingen. Alle info vind je hier.

Voorwaarden

De straat of wijk is een openbare weg waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur, zonder bediening van het openbaar vervoer, met een overheersend woonkarakter en niet essentieel voor doorgaand verkeer.

De speelstraat mag uitsluitend doorgaan op de aangevraagde dag en uren, goedgekeurd door het college.

Procedure

Vraag je speelstraat aan via het evenementenformulier.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht of je aanvraag al dan niet goedgekeurd is, na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Gratis

Nodig

Een aanvraag voor een speelstraat is pas geldig indien er 50% van de bewoners(met verschillend adres in die straat ) hun goedkeuring geven.

  • Verzamel hiervoor een lijst met gegevens en handtekening en voeg deze bij de aanvraag.

De organisatoren staan in voor het toezicht van de speelstraat, en voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekkens en de wegomleidingsborden.

Na de goedkeuring zullen wij de nodige hekkens leveren. Deze hekkens zijn voorzien van een C3-bord en onderbord 'speelstraat'.

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Team evenementen

Drapstraat 76
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 48 60
Nu gesloten