Organiseer je eigen speelstraat

Speelstraten kunnen tegelijkertijd voor één of meerdere schoolvakantieperiodes aangevraagd worden. De aanvragen moeten ten laatste ingediend zijn voor de hieronder bepaalde data:

1 december van het voorafgaande jaar voor de krokusvakantie
1 februari voor de paasvakantie
1 mei voor de zomervakantie
1 september voor de herfstvakantie
1 oktober voor de kerstvakantie

Beschrijving

Het lokaal bestuur stelde het afgelopen jaar 3 speelkoffers samen. Dit zijn verschillende koffers met allerhande speelmateriaal. De speelkoffers zijn gratis te lenen door organisatoren van speelstraten, buurtfeesten en verenigingen.

Wil je kinderen en jongeren op een veilige manier in je eigen straat laten spelen en sporten? Dan kan je jouw eigen speelstraat aanvragen.

Een speelstraat is een ‘gewone’ straat die op een bepaald moment voorbehouden is voor spelende kinderen. Ideaal dus om krijttekeningen te maken of te hinkelen, en ook fietsen of skaten kan er naar hartelust.

Zin om eens een speelstraat te maken van jouw straat? Dit kan in alle schoolvakantieperiodes na goedkeuring van de gemeente. 

Let op: een speelstraat is geen buurtspeeldag of kan niet gelijk gesteld worden aan het spelen in de straat tijdens een buurtfeest. Hier moet een andere aanvraag voor ingediend worden. Een buurtspeeldag kan enkel georganiseerd worden tijdens een buurtfeest en tijdens deze activiteit wordt de straat volledig afgezet, terwijl dit bij een speelstraat niet mogelijk is.

Het lokaal bestuur stelde ook 3 speelkoffers samen. Dit zijn verschillende koffers met allerhande speelmateriaal. De speelkoffers zijn gratis te ontlenen door organisatoren van speelstraten, buurtfeesten en verenigingen. Alle info vind je hier.

Voorwaarden

De straat of wijk is een openbare weg waar de snelheid beperkt is tot 50 km per uur, zonder bediening van het openbaar vervoer, met een overheersend woonkarakter en niet essentieel voor doorgaand verkeer.

De speelstraat mag uitsluitend doorgaan op de aangevraagde dag en uren, goedgekeurd door het college.

Procedure

Bezorg een ingevuld formulier aan het loket vrije tijd of mail naar jeugd@nazareth.be, op de vooropgestelde momenten in het reglement.

Je wordt schriftelijk op de hoogte gebracht of je aanvraag al dan niet goedgekeurd is, na een beslissing van het college van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Gratis

Nodig

Een aanvraag voor een speelstraat gebeurt door minstens vijf meters en/of peters (met verschillend adres in die straat ), die zich verantwoordelijk stellen voor de speelstraat.

  • Zij staan in voor het toezicht van de speelstraat, en voor het plaatsen en weghalen van de afsluithekkens en de wegomleidingsborden.
  • Zij zijn een aanspreekpunt voor de buurt en het gemeentebestuur.

Na de goedkeuring zullen wij de nodige hekkens leveren. Deze hekkens zijn voorzien van een C3-bord en onderbord 'speelstraat'.

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Team bewegen, gezondheid en jeugd

Drapstraat 76
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 48 70
Nu gesloten