Sociaal woonbeleidsconvenant 2020 - 2023

  • 7 oktober 2020

In het nieuwe sociaal woonbeleidsconvenant liggen de afspraken vast tussen het lokaal bestuur, de sociale huisvestingsmaatschappijen en de Vlaamse Regering, over het sociaal woonbeleid in onze gemeente. De sociale huisvestingsmaatschappijen Volkshaard en Vlaamse Ardennen kunnen hierdoor 61 bijkomende sociale huurwoningen creƫren. Het convenant treedt in werking op 1 september 2020 en is 3 jaar geldig.