Sociaal verwarmingsfonds

Als je financiële moeilijkheden hebt, kan je een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds aanvragen. Er zijn enkele voorwaarden.

Beschrijving

Het Sociaal Verwarmingsfonds komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur van personen die een beperkt inkomen hebben of zich in een financieel moeilijke situatie bevinden.

Het OCMW zal je aanvraag onderzoeken en zorgt voor de uitbetaling van de toelage.

Welke brandstoffen komen in aanmerking?

Voor deze brandstoffen kan je een tussenkomst aanvragen:

 • stookolie (of mazout) in bulk
 • huisbrandolie of lamppetroleum aan de pomp gebruikt voor petroleumkachels
 • bulkpropaangas voor het vullen van een propaangastank

Het Fonds komt niet tussen voor:

 • aardgas/stadsgas
 • propaan/butaangas in flessen
 • elektriciteit
 • pellet, hout, steenkool ...

Lees meer over de soorten brandstof op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Doelgroep

Wie heeft recht op de stookoliepremie?

 • Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Categorie 2: personen met een begrensd beperkt inkomen
 • Categorie 3: personen met schuldoverlast

Lees meer informatie over deze categorieën op de website van het sociaal verwarmingsfonds.

Voorwaarden

Breng je factuur of leveringsbon naar het loket van het sociaal huis, binnen de 60 dagen na levering.

Procedure

Als je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, kom dan langs in het sociaal huis.

Een maatschappelijk werker van het OCMW onderzoekt:

 • of je wel degelijk behoort tot een van de categorieën van de doelgroep
 • of je gebruik maakt van een brandstof waarvoor je de steun kan krijgen
 • of het adres dat op de factuur wordt vermeld, overeenkomt met het leveringsadres en het adres waar je gewoonlijk verblijft
 • of je voldoet aan de hierboven gestelde inkomensgrenzen
 • jouw inkomsten en die van de leden van het huishouden worden via elektronische weg rechtstreeks bij de FOD Financiën opgevraagd.

Bedrag

Er is een tussenkomst voor maximum 1.500 liter brandstof per kalenderjaar en per huishouden.

De toelage schommelt tussen 14 cent en 20 cent per liter.

Lees meer over het bedrag van de toelage op de website van het Sociaal Verwarmingsfonds.

Nodig

Wat moet je meebrengen?

 • Je identiteitskaart (of kopie).
 • De leveringsbon of factuur (of kopie). Als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van het gebouw
  • een kopie van de factuur,
  • en een attest met de vermelding van het aantal appartementen waarop de factuur betrekking heeft.
 • Je bankrekeningnummer.

Behoor je tot categorie 3? Breng dan ook dit mee:

 • De beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een verklaring van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.
 • Een verklaring van de schuldbemiddelaar dat je moeilijkheden hebt om de verwarmingsfacturen te betalen.
Openingsuren en contact

Sociaal huis

Zwanestraat 30
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 50
Nu open
14:00 - 18:30
Maak een afspraak