Schooltje in Eke wordt buurthuis

  • 20 februari 2020

Begin februari 2020 hebben we als lokaal bestuur beslist om het leegstaande wijkschooltje in Eke-Landuit te kopen. We worden dus eigenaar van het gebouw, maar gaan ons niet moeien met de invulling ervan. De bewoners zijn aan zet.

De verbouwingswerken, onderhoudskosten en beheerskosten zijn ten laste van de bewoners van Landuit. Zij zijn alvast opgetogen dat het schooltje behouden blijft, want het is een deel van de Landuitse geschiedenis. De Landuiters zullen het gebouw invullen als ontmoetingsplek, met een bar en een polyvalente ruimte.