Schattingscommissie Landbouw

De schattingscommissie wordt door de gemeentelijke omgevingsambtenaar samengeroepen op vraag van land- en tuinbouwers die als gevolg van natuurlijke omstandigheden buitengewone schade hebben aan hun teelten.

Deze omstandigheden kunnen zijn: onweer, hagel, overstroming, uitzonderlijke droogte, overvloedige regenval of andere uitzonderlijke verschijnselen.

De vaststelling van de schade is een belangrijke stap in het eventueel bekomen van een vergoeding, indien de overmacht als landbouwramp wordt erkend.

Procedure

De ondernemer moet tijdig een schriftelijke aanvraag richten aan het gemeentebestuur, met vermelding van de getroffen percelen, de datum van de schade en de oorzaak. Vraag aan team pdme de uiterste datum van indiening.

pdf bestandaanvraagformulier schattingscommissie.pdf (226 kB)

docx bestandaanvraagformulier schadecommissie.docx (32 kB)

De schattingscommissie doet dan een officiële vaststelling van de getroffenen schade op twee verschillende tijdstippen.

De schattingscommissie heeft uitsluitend gemeentelijke bevoegdheid. Liggen de beschadigde percelen in verschillende gemeenten, dan moeten meerdere schattingscommissies optreden.

Samenstelling

De schattingscommissie is samengesteld uit :

  • de burgemeester of zijn afgevaardigde
  • de gewestingenieur van de administratie Landbouw en visserij
  • de bevoegde dienstchef van de plaatselijke controle der Directe Belastingen
  • expert-landbouwers, met name Willy De Schepper (Bedrijfsgilde), Christiaan Boone (ABS)

Landbouwramp

Meer info over schadevergoeding bij een landbouwramp op de website van Vlaanderen.

Aangifte droogte 2020

Dien je dossier in tegen uiterlijk 30 juni 2020 bij voorkeur digitaal via pdme@nazareth.be of per post.

Aan het loket: hiervoor moet je een afspraak maken.

Contactinformatie
Publiek domein, milieu en economie
Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
09 396 46 70
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 18:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:30
Enkel na afspraak (telefoneer tot 16:00)
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak
14:00 - 16:00
Alleen telefonisch
Gesloten
Gesloten