RUP Sterrenbos: openbaar onderzoek

  • 20 juli 2020

De gemeenteraad van de gemeente Nazareth heeft het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sterrenbos’ voorlopig vastgesteld tijdens de zitting van 22 juni 2020.

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020.

Dossier inkijken

  • Raadpleeg de documenten onderaan deze pagina.
  • De papieren documenten liggen van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020 ter inzage in het gemeentehuis. Bel naar 09 382 82 72 om te weten wanneer je mag langskomen.

Opmerkingen en reacties indienen

Wie tijdens het openbaar onderzoek opmerkingen of bezwaren wil formuleren, moet dit schriftelijk richten aan het gemeentebestuur van Nazareth:

  • Stuur je brief aangetekend naar het college van burgemeester en schepenen, Dorp 1, 9810 Nazareth.
  • Of geef je brief af tegen ontvangstbewijs aan loket 4 (dienst omgeving) van het gemeentehuis.
  • Of stuur een e-mail naar vergunningen@nazareth.be.

Documenten bij het openbaar onderzoek

Proces- en scopingsnota

pdf bestandProcesnota RUP_44048_214_00017_0001_PN_SP.pdf (780 kB)

pdf bestandscopingsnota RUP Sterrenbos_44048_214_00017_00001_SCN_SP-compressed.pdf (8.76 MB)