Ruilverkaveling Schelde-Leie

In 2015 nam de Vlaamse Regering het besluit tot uitvoering van de ruilverkaveling Schelde-Leie op delen van gemeenten Nazareth, De Pinte, Sint-Martens-Latem en de steden Deinze en Gent.

Door een grote ruiloperatie van landbouwgronden zullen landbouwers in de toekomst grotere en makkelijker bewerkbare percelen gebruiken dichter bij de bedrijfszetel. 

De ruilverkaveling Schelde-Leie heeft echter meer ambities dan enkel de landbouw te ondersteunen. Het project zal ook meer fiets- en wandelverbindingen voorzien, waterbeheersingswerken uitvoeren, landelijke wegen verbeteren en de natuur- en landschapswaarden verhogen in deze regio. 

Lees verder op de website van de Vlaamse Landmaatschappij VLM.

Nieuws