Contactgegevens voor het rijksregister

Staat op de achterkant van je identiteitskaart.
Jouw privacy is belangrijk

Je contactgegevens zullen toegankelijk zijn voor het lokaal bestuur en een aantal andere instanties, die op die manier sneller en directer met je kunnen communiceren en jouw dossiers en aanvragen doeltreffender kunnen behandelen. De instanties in kwestie zijn gemachtigd je gegevens in het rijksregister te consulteren overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.