Rijbewijs

Wie een motorvoertuig bestuurt in een lidstaat van de E.U. moet beschikken over een geldig rijbewijs. Je vraagt dit aan bij de dienst burgerzaken.

Beschrijving

Het Belgisch rijbewijs is een document in de vorm van een bankkaart waarmee een bestuurder van een motorvoertuig kan aantonen dat hij/zij beschikt over voldoende kennis, inzicht en vaardigheid om een voertuig van een bepaalde categorie te kunnen en mogen besturen.

Het Belgisch rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER) en in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het Belgisch rijbewijs is tien jaar geldig.

Alle sinds 1967 uitgereikte Belgische rijbewijzen zijn nog geldig (op voorwaarde dat de foto nog gelijkend is en dat het rijbewijs niet beschadigd is).

Alle informatie over de verschillende categorieën van voertuigen en rijbewijzen en de modalteiten om de respectievelijke rijbewijzen te behalen vind je op deze websites:

Voorwaarden

Als je een rijbewijs wil behalen, moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.

Als opleiding kan je kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs en/of een opleiding in een rijschool. In bepaalde gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.

Lees meer info over het voorlopig rijbewijs.

Procedure

 • Je komt, nadat je een afspraak hebt gemaakt, naar de dienst burgerzaken in het gemeentehuis om jouw rijbewijs aan te vragen.
 • Drie werkdagen later kan je het nieuwe exemplaar ophalen.

Bedrag

25 euro

Nodig

 • Identiteitskaart.
 • Voorlopig rijbewijs.
 • Het attest van slagen dat afgeleverd is door het examencentrum.

Uitzonderingen

Vrijgesteld van rijbewijs

Volgende personen zijn vrijgesteld van de verplichting om een Belgisch rijbewijs te bezitten:

 • Bestuurders die een scholing volgen met het oog op het praktisch examen of die dit praktisch examen afleggen.
 • Bestuurders van legervoertuigen die houder zijn van een militair rijbewijs of een scholing volgen met het oog op het besturen van deze voertuigen.
 • Bestuurders van bromfietsen met een snelheid lager of gelijk aan 25 km/u.
 • Bestuurders van bromfietsen van categorie AM, geboren vóór 15 februari 1961.
 • Kandidaten die de opleiding volgden, georganiseerd door:
  • ondernemingen voor openbaar vervoer, met het oog op het bekomen van een rijbewijs voor de cat. D, D+E, D1 of D1+E;
  • de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. C, CE, D, DE, C1, D1, C1+E of D1+E;
  • de scholen van de lokale politie, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. AM, A1, A2, A, C, C+E, D, D+E, C1, C1+E, D1 of D1+E ;
  • de landbouwscholen die de opleiding 'bestuurders van landbouwvoertuigen' organiseren met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. G;
  • het secundair beroepsonderwijs, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat.B, BE, C, CE, D, D+E, C, C1+E, D1, of D1+E;
  • de scholen van de federale politie, met het oog op het bekomen van een rijbewijs cat. AM, A1, A2, A, C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E of D+E;
  • het onderwijs voor sociale promotie met het oog op het behalen van het rijbewijs voor de cat. C, C+E, C1 of C1+E;
 • Leerlingen van een rijschool, die met bijstand van de instructeur een voertuig besturen dat bestemd is voor het onderricht.
 • De personen met een handicap die een voertuig besturen uitgerust met een motor die niet toelaat om zich sneller dan stapvoets voort te bewegen.

Omwisseling van een buitenlands rijbewijs

Wie houder is van een buitenlands rijbewijs kan dat onder bepaalde voorwaarden inwisselen voor een Belgisch rijbewijs:

 • Je komt naar de dienst Burgerzaken in het gemeentehuis met jouw identiteitskaart en buitenlands rijbewijs; 
 • Een medewerker  controleert of je voldoet aan de voorwaarden om een Belgisch rijbewijs te krijgen;

Na maximaal 6 weken is het Belgisch rijbewijs klaar. Gedurende deze tijd heb je geen rijbewijs ter beschikking.

Internationaal rijbewijs

Lees verder op de pagina 'Internationaal rijbewijs'.

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten