Registreer je bij de kinderopvang

Beschrijving

Registreren bij de BKO doe je online. Maak een gezinsaccount aan en vul de gevraagde gegevens in.

Procedure

  1. Ga naar de webshop.
  2. Maak een nieuwe account aan door een login en wachtwoord te kiezen en op te slaan.
  3. Vul de bijkomende vragenlijst in met betrekking tot uw gezinssituatie. Klik op opslaan.
  4. Lees het huishoudelijk reglement van het IBO (de BKO) en druk de schriftelijke overeenkomst af. Je kan ook een afgedrukt exemplaar bekomen van beide documenten in je BKO-locatie.
  5. Geef de ondertekende schriftelijke overeenkomst af aan jouw BKO-locatie.
  6. Vanaf nu kan je zonder verdere reservatie gebruik maken van de voor- en naschoolse opvang.
    Voor schoolvrije dagen en vakantiedagen moet je echter nog reserveren voor de gewenste opvangdagen.

Nodig

Rijksregisternummers van de ouder en het kind

 

Openingsuren en contact

BKO

BKO Ter Meeren, Deinzestraat 34 A
BKO Ter Biesten, Biesten 25 A
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 48 25