Plattelandssubsidies

Beschrijving

Zowel de gemeente Nazareth als andere instanties geven subsidies aan ondernemers en verenigingen van de land- en tuinbouwsector.

Gemeente Nazareth

Overzicht van de gemeentelijke subsidies

Provincie Oost-Vlaanderen

De provincie subsidieert onder meer: houtige landschapselementen, landschapsbeheer, knotwilgen en poelen, landbouw- en plattelandseducatie (scholen), platteland (PDPO), imagoversterkende initiatieven.

Subsidies op de website van de Provincie

Vlaamse Landmaatschappij

De VLM subsidieert onder meer: kleine landschapselementen, perceelsgrenzen, erosiebestrijding, soortenrijk grasland, waterkwaliteit.

Subsidies op de website van VLM

Subsidies van Agentschap Natuur en Bos

Het Agentschap voor Natuur en Bos subsidieert de aanleg van een bos met inheemse soorten.

Subsidie van ANB voor bebossing

 

 

 

 

Openingsuren en contact

Publiek domein, milieu en economie

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 70
Nu gesloten