Peter Versnaeyen

Peter Versnaeyen

Peter Versnaeyen

Derde schepen
0479 78 28 82

Sp.a-Groen
Schepen en raadslid

De eerste drie jaren neemt Peter Versnaeyen het derde schepenambt op. De laatste drie jaren van de legislatuur neemt Dirk Vos dit over.

Verantwoordelijkheden: Onderwijs, milieu en openbare netheid, energie, duurzaamheid, dierenwelzijn, kwaliteitsbeleid en klachtenbeheer, administratieve vereenvoudiging.