Provinciaal Beleidsplan Ruimte - Procedure plan-MER gestart

  • 26 juni 2021

Provincie Oost-Vlaanderen werkt aan een Beleidsplan Ruimte, getiteld "Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 2050".

Onlangs is hiervoor de procedure plan-MER gestart. Dit is een onderzoek naar de mogelijke effecten van het beleidsplan op mens en milieu. De langetermijnvisie van het beleidsplan kan dan op deze effecten anticiperen.

Kennisgeving

Een eerste stap is de terinzagelegging van de volledig verklaarde kennisgeving. In deze kennisgeving vind je onder meer:

  • een beschrijving van het beleidsplan,
  • een voorstel van de methode waarmee de milieueffecten van het beleidsplan in het plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Raadplaag de kennisgeving van 28 juni tot 27 augustus 2021 via de volgende overheden: 

Publieke inspraak

Geef - vanuit jouw eigen ervaring, inzicht en kennis van jouw omgeving - de effecten aan die volgens jou extra onderzoek vereisen en de manier waarop dat het best kan.

Inspraakreacties kan je bezorgen:

  • per brief aan: Team MER - Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen, Koning Albert II Laan 20 bus 8, 1000 Brussel
  • per e-mail aan: mer@vlaanderen.be (vermeld "Publieke inspraak plan-MER Beleidsplan Ruimte provincie Oost-Vlaanderen" in de titel)
  • aan de dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent of maakruimte@oost-vlaanderen.be
  • aan team Stedenbouw en ruimtelijke planning, Dorp 1, 9810 Nazareth

De initiatiefnemer van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen (PBROV) is de provincie Oost-Vlaanderen. Adres: Provincie Oost-Vlaanderen, dienst ruimtelijke planning, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent.