Ouderenraad

Ouderenraad

De ouderenraad is een actieve adviesraad, met veel inzet en een groot hart voor de senioren van Nazareth. Een zestal keer per jaar komt de raad samen. De leden geven op vraag van de gemeente of op eigen initiatief advies over het gemeentelijk beleid. Ze organiseren activiteiten en reiken nieuwe ideeën aan.

Voorzitter: André Soyez
Ondervoorzitter: Linda Goeminne
Secretaris: Roland De Clercq
Penningmeester: Lucrèce De Keyser

Locatie

Dorp 1
9810 Nazareth
België

Overige informatie

Samenstelling

Vertegenwoordigers seniorenverenigingen

NEOS

Luc De Potter
Plaatsvervanger Dirk Vernaillen

OKRA Eke

Annie Weedaege
Plaatsvervanger Willy Rogge

OKRA Nazareth                        

Linda Goeminne

S-Plus

Rosa Haerens

 

Vertegenwoordigers socio-culturele verenigingen

Gezinsbond Nazareth

Carine De Praetere

KVLV Eke

Thérèse Heyerick

KVLV Nazareth

Rosy Dhondt

Plaatsvervanger Lut Vandeponseele

Landelijke Gilde Eke

Roland De Clercq

Plaatsvervanger Jeannine De Cnuydt

Landelijke Gilde Nazareth

Lucien Dhaese

Liberale Bond van Gepensioneerden

Lucrèce De Keyser

SAMANA Nazareth

Hilda De Keukelaere
Plaatsvervanger Renaat Van Kerkhove

 

Individuele leden

Individueel lid                               André Soyez
Individueel lid Philippe Lamoral
Individueel lid Jacques Dewulf
Individueel lid Godelieve Mestdag
Individueel lid Lisette Dult
Individueel lid Noël Minnaert
Individueel lid Benoni Smeets

 

Verslagen

De verslagen van de ouderenraad kunnen opgevraagd worden via de algemeen directeur, Steven Van de Velde.

Schepen voor ouderenbeleid

Annemie De Gussem

Contact

Sofie Schrooyen