Opmaak milieueffectrapport voor ruimtelijk beleidsplan Nazareth

  • 27 oktober 2020

Nazareth maakt een gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan op. Het voorontwerp is klaar en de advies- en participatieronde zijn afgerond.

Bij dit ontwerp zal nu een milieueffectenrapportage (MER) gemaakt worden. We onderzoeken de milieueffecten vóór de uitvoering van de plannen. Zo worden eventuele schadelijke effecten voor het milieu in een vroeg stadium ingeschat en opgevangen.

Binnenkort verwachten we de offertes voor het opmaken van dit MER binnen en werken we verder aan dit project.