Ophokplicht door uitbraak vogelgriep

  • 17 november 2020

Vanaf zondag 15 november geldt in ons land een ophokplicht voor vogels na een uitbraak van vogelgriep. Dit wil zeggen dat iedereen, ook particulieren hun kippen, duiven of ander pluimvee moeten ophokken of afschermen met netten. Dit zorgt ervoor dat er geen contact met wilde vogels mogelijk is.

Tentoonstellingen, beurzen en markten zijn momenteel niet toegelaten door de coronamaatregelen. Als de coronamaatregelen zouden versoepelen, worden ook hier strengere maatregelen genomen.

Vlees en eieren van pluimvee zijn veilig. Er is geen risico voor de consument.

Merk je bij jouw pluimvee symptomen of een verhoogde sterfte, contacteer dan de dierenarts.
Zie je een dode wilde vogel raak het dier dan niet aan. Bel het gratis telefoonnummer 0800 99 777.