Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op aanvraag van elke burger moet de gemeente inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen.

Hoe aanvragen?

Als u inzage wil in een bestuursdocument of er een kopie van wil ontvangen, vraagt u dit aan via onderstaand formulier.

Na ontvangst van uw aanvraag versturen wij binnen de 15 kalenderdagen een schriftelijk antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling.

Bij toestemming zal het gemeentebestuur daarna binnen de 30 kalenderdagen de gevraagde informatie bezorgen. Indien er meer tijd nodig is om uw aanvraag te behandelen (uitstel van behandeling), wordt die termijn 45 kalenderdagen.

Indien u de toestemming kreeg tot openbaarheid:

  • moet u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar indien u inzage of uitleg wenst. Deze afspraak moet plaatsvinden binnen de 30 kalenderdagen na de toestemming.
  • moet u binnen de 30 kalenderdagen na de toestemming, aangevraagde kopieĆ«n afhalen bij de behandelend ambtenaar.

Uitzonderingen

Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • documenten omtrent veiligheid, de openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijke administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, industriĆ«le en economische gegevens;
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.