Openbaarheid van bestuur

Bestuursdocumenten zijn openbaar. Op aanvraag van elke burger moet het lokaal bestuur inzage verlenen, uitleg verschaffen en/of een afschrift overhandigen.

Procedure

Wil je inzage in een bestuursdocument of wens je er een kopie van? Vraag dit aan met het formulier hieronder.

Na ontvangst van je aanvraag versturen wij binnen de 15 kalenderdagen een schriftelijk antwoord: toestemming, weigering of uitstel van behandeling.

  • Bij toestemming bezorgen we daarna binnen de 30 kalenderdagen de gevraagde informatie.
  • Als er meer tijd nodig is om je aanvraag te behandelen (uitstel van behandeling), wordt die termijn 45 kalenderdagen.

Indien je de toestemming kreeg tot openbaarheid:

  • moet je een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, wanneer je inzage of uitleg wenst. Deze afspraak moet plaatsvinden binnen de 30 kalenderdagen na de toestemming.
  • of moet je binnen de 30 kalenderdagen na de toestemming, aangevraagde kopieën afhalen bij de behandelend ambtenaar.

Uitzonderingen

Volgende bestuursdocumenten zijn niet openbaar:

  • documenten omtrent veiligheid, de openbare orde, strafvorderingen of gemeentelijke administratieve sancties, de persoonlijke levenssfeer, industriële en economische gegevens;
  • digitaal register onbebouwde percelen;
  • documenten die door wet of decreet uitgesloten zijn van openbaarheid.