Ontwerp beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen' - Openbaar onderzoek

  • 31 oktober 2021

Vóór de Vlaamse Regering het ontwerp-beleidsprogramma ‘Op weg naar circulair bouwen’ kan goedkeuren, loopt er een openbaar onderzoek.

Waarover gaat het?

De omschakeling naar een circulaire bouweconomie in Vlaanderen is nodig en niet alleen om de uitdagingen van de klimaatsverandering aan te gaan. We moeten ook efficiënter met grondstoffen omgaan en onze impact op het milieu verminderen.

Het nieuw ontwerp-beleidsprogramma 'Op weg naar circulair bouwen' geeft vorm aan deze circulaire ambities voor de Vlaamse bouwsector, voor de periode 2022 tot 2030.

Inkijken en reageren

Je kan het ontwerp-beleidsprogramma raadplegen tijdens de periode van het openbaar onderzoek, namelijk vanaf 16 augustus tot en met 15 oktober 2021:

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmerkingen overmaken:

  • per e-mail via beleidsplanbouw@ovam.be
  • per post naar OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen
  • via afgifte van de opmerking in het gemeentehuis, Dorp 1