Ontwerp-actieplan tegen voedselverliezen

  • 20 augustus 2020

De Vlaamse overheid wil voedselverliezen vermijden en biomassa beter benutten.  Tegen 2025 zou het voedselverlies in Vlaanderen met 30% moeten dalen.

Hiervoor heeft ze een ontwerp-actieplan klaar onder de titel ‘Voedselverlies en biomassa(rest)stromen circulair 2021-2025’. Dit actieplan moet het voedselverlies in Vlaanderen beperken en meer duurzame mogelijkheden creëren voor het (her)gebruiken van biomassa- en biomassarest-stromen.

Openbaar onderzoek

Dit ontwerp-actieplan is gepubliceerd op onze website en ligt ter inzage in het gemeentehuis tot en met 30 september 2020. Inkijken in het gemeentehuis kan enkel na afspraak: bel hiervoor naar 09 382 82 76.