Notariële inlichtingen

Notariële inlichtingen zijn stedenbouwkundige inlichtingen en uittreksels. Wie een vastgoed verkoopt, is wettelijk verplicht deze documenten aan te vragen bij de gemeente.

Beschrijving

De stedenbouwkundige inlichting en het stedenbouwkundig uittreksel bevatten samen de meest volledige informatie over een vastgoed of perceel.

Het gaat om deze 3 documenten:

 • Stedenbouwkundige inlichting
 • Stedenbouwkundig uittreksel, bestaande uit:
  • uittreksel uit het vergunningenregister
  • uittreksel uit het plannenregister

Stedenbouwkundige inlichting

Informatie die hoort bij het goed of het perceel, met name over ruimtelijke ordening, erfgoed, milieu, leegstand, verwaarlozing.

Uittreksel uit het vergunningenregister

Een overzicht van alle afgeleverde en geweigerde vergunningen voor het perceel, alsook eventuele inbreuken op de stedenbouwwetgeving, stedenbouwkundige attesten, planologische attesten en verkavelingsvergunningen.

Uittreksel uit het plannenregister

Een overzicht van alle ruimtelijke plannen die van toepassing zijn op het perceel: uitvoeringsplannen, gewestplannen, plannen van aanleg, stedenbouwkundige verordeningen.

Doelgroep

Notarissen, immobiliënkantoren en burgers die een vastgoed verkopen. Zij zijn wettelijk verplicht om aan het gemeentebestuur een stedenbouwkundige inlichting en een stedenbouwkundig uittreksel aan te vragen.

Procedure

Je vraagt de inlichting en/of de uittreksels aan via een email aan vergunningen@nazareth.be.

Ten laatste 3 weken na je aanvraag, krijg je de documenten per post.

Je betaalt na ontvangst van de factuur.

Bedrag

 • Stedenbouwkundige inlichting: 130 euro
 • Uittreksel vergunningenregister:  35 euro
 • Uittreksel plannenregister: 35 euro

of 195 euro voor de volledige aanvraag.

Deze prijzen worden bepaald in het retributiereglement.

Nodig

 • Kadastrale perceelsnummer(s) (CAPAKEY)
 • Je ondernemingsnummer of rijksregisternummer
Openingsuren en contact

Stedenbouw en ruimtelijke planning

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 40