Nieuw politiegebouw in Nazareth

  • 20 augustus 2020

Schrijf tijdig in voor de infomarkt op 8 september, om de bouwplannen te zien van het nieuwe hoofdcommissariaat.

De politiezone Schelde-Leie bouwt een nieuw hoofdcommissariaat. Het gebouw komt in de Weefstraat in Nazareth, op de hoek met de N60 (gewestweg Gent-Oudenaarde). Het zal het huidige gebouw in de Florastraat in De Pinte vervangen.

Het nieuwe gebouw zal 6.600.000 euro kosten. Het wordt ontworpen en gebouwd door ontwikkelaar Investpro, bouwbedrijf IBO en de architectenbureaus BRUT en Styfhals. De bouwwerken starten begin 2021. Het nieuw hoofdcommissariaat wordt in gebruik genomen in het najaar van 2022.

Schrijf je in voor de infomarkt op 8 september

De politiezone en het lokaal bestuur Nazareth nodigen je uit om kennis te maken met de bouwplannen. Dit kan op een infomarkt die plaatsvindt op dinsdag 8 september 2020 in cc Nova, na afspraak tussen 18:00 en 21:00.

Je kan de plannen inkijken en de architecten geven toelichting. Alle betrokken partijen – burgemeester, politie, bouwfirma en ontwerpers – zijn aanwezig om te antwoorden op jouw vragen.

Schrijf je vóór 1 september in via public.pzschelde-leie.be/infomarkt of op het telefoonnummer 09 321 76 60.