Last van ratten in de tuin?

  • 17 februari 2021

Knaagsporen, uitwerpselen, gangen en pootafdrukken in de tuin? Misschien is het de bruine rat? Door de zachtere winters stijgt de populatie bruine ratten snel. Omdat de rat veel schade kan aanrichten geven, is het belangrijk in te grijpen.

Preventie

De beste manier om geen last te hebben van ratten is ervoor zorgen dat het voedsel niet voor het rapen ligt.

Enkele tips:

  • Bewaar voedselvoorraden afgesloten.
  • Laat geen afval of rommel ophopen.
  • Sluit steeds alle vuilnisbakken goed af.
  • Voeder kippen kleinere porties zodat zij alles kunnen opeten.

Bestrijding

Heb je ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch last van ratten in je tuin? Maak dan een melding via onze website.

Voor de bestrijding van ratten werkt het lokaal bestuur samen met RATO.

Heb je last van ratten in je woning? Dan neem je best contact op met een ongediertebestrijder.

Marters

Marters zijn terug in Vlaaderen. Af en toe krijgen we meldingen van schade aangebracht door marters.

Marters zijn beschermd, dus het vangen en doden van deze dieren is bij wet verboden. Het heeft ook niet veel zin. Het vrijgekomen territorium wordt snel ingenomen door een andere marter.

Je kan schade door marters voorkomen:

  • Voor je wagen: zet je wagen in een afgesloten garage. Kan dit niet? Er zijn verschillende anti-marter producten op de markt om schade te voorkomen.
  • Voor kippen en andere (kleine) huisdiere: plaats een omheining om de marter uit je kippen- of konijnenhok te houden.
  • Kleine openingen dichten met martergaas