Laatste wilsbeschikking : de keuze voor crematie of begraving

Je kan zelf bepalen wat er na je overlijden gebeurt met je lichaam en dit laten vastleggen in een officieel document.

Beschrijving

Je kan zelf bepalen wat er met je lichaam gebeurt na je overlijden. Die keuze kan je vastleggen in de laatste wilsbeschikking: een document dat je invult en afgeeft aan de dienst burgerzaken.

In de laatste wilsbeschikking kan je aangeven:

  • of je kiest voor een traditionele begrafenis of een crematie
  • volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden
  • in welke gemeente jouw laatste rustplaats zal zijn (enkel in het Vlaams Gewest)
  • en of je een uitvaartcontract hebt: dit zal in je verklaring worden opgenomen met de datum en het nummer van het contract en het ondernemingsnummer (KBO).

Bij elk overlijden gaat de gemeente na of de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten registreren. Als dat het geval is, ziet de gemeente erop toe dat de nabestaanden de wens van de overledene respecteren.

Procedure

Hoe kan ik een laatste wilsbeschikking opstellen?

Kan ik later nog wijzigingen aanbrengen?

Het is altijd mogelijk om je keuze te veranderen. Dit doe je door een nieuwe verklaring in te dienen. Je nabestaanden kunnen niets veranderen aan jouw wilsbeschikking en moeten je laatste wil nakomen.

Bedrag

Gratis

Nodig

Openingsuren en contact

Burgerzaken

Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 50 20
Nu gesloten