Jouw contactgegevens in het rijksregister

  • 30 december 2020

Wist je dat je aan je rijksregisternummer zelf extra contactinformatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, kan toevoegen? Dit is in heel wat situaties nuttig, bijvoorbeeld als de lokale overheid je snel moet kunnen bereiken.

Ook in het kader van de contactopvolging kan dit helpen om korter op de bal te spelen en zo het virus geen extra kans op verspreiding te geven.

Hoe voeg je contactgegevens toe aan het rijksregister?

Website rijksregister

  • Surf naar de website van het rijksregister.
  • Log in met je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode.
  • Klik op 'Mijn toepassingen' en selecteer het tabblad 'contactgegevens'.
  • Klik op de knop 'Sturen'. Je krijgt een melding dat de gegevens doorgestuurd werden.

Team burgerzaken

Je kan vragen aan het team burgerzaken om jouw gegevens toe te voegen.

Dit kan op twee manieren:

  1. Persoonlijk in het gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak op het nummer 09 396 50 00.
  2. Via dit webformulier.

Privacy

Je contactgegevens zullen toegankelijk zijn voor het lokaal bestuur en een aantal andere instanties, die op die manier sneller en directer met je kunnen communiceren en jouw dossiers en aanvragen doeltreffender kunnen behandelen. De instanties in kwestie zijn gemachtigd je gegevens in het rijksregister te consulteren overeenkomstig de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen.

Meer informatie over contactonderzoek

Hoe verloopt contactonderzoek? Hoe herken je een contactonderzoeker? Op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid vind je meer informatie. Specifieke vragen kan je stellen via het algemeen infonummer 0800 14 689 of info-coronavirus@health.fgov.be.

Webformulier voor het opnemen van jouw contactgegevens in het rijksregister.