Jouw bericht in de infokrant?

Om jouw activiteit in de infokrant te publiceren, voeg je die toe in de uitdatabank. Of vul het formulier in en verstuur het via e-mail.

docx bestandFormulier infokrant (37 kB) : voor 1 activiteit

docx bestandFormulier opsomming (36 kB): voor een opsomming van activiteiten

Beschrijving

Verenigingen kunnen hun activiteiten laten aankondigen in de infokrant, op voorwaarde dat ze beantwoorden aan de richtlijnen en als ze op tijd in de uitdatabank ingevoerd zijn.

Deadlines

 • maandag 30 augustus 2021, 14:00 voor editie oktober (verschijnt op 28 en 29/09)
 • maandag 27 september 2021, 14:00 voor editie november (verschijnt op 25 en 26/10)
 • donderdag 28 oktober 2021, 14:00 voor editie december (verschijnt op 29 en 30/11)
 • maandag 29 november 2021, 14:00 voor editie januari (verschijnt op 27 en 28/12)
 • maandag 21 december 2021, 14:00 voor editie februari (verschijnt op 26 en 27/01)
 • donderdag 26 januari 2022, 14:00 voor editie maart  (verschijnt op 23 en 24/02)
 • woensdag 2 maart 2022, 14:00 voor editie april  (verschijnt op 30 en 31/03)
 • maandag 28 maart 2022, 14:00 voor editie mei (verschijnt op 27 en 28/04)
 • donderdag 28 april 2022, 14:00 voor editie juni (verschijnt op 30 en 31/05)
 • dinsdag 31 mei 2022, 14:00 voor editie juli/augustus  (verschijnt op 29 en 30/06)
 • ONDER VOORBEHOUD maandag 1 augustus 2022, 14:00 voor editie september (verschijnt op 29 en 30/08)
 • woensdag 31 augustus 2022, 14:00 voor editie oktober (verschijnt op 28 en 29/09)
 • woensdag 28 september 2022, 14:00 voor editie november (verschijnt op 26 en 27/10)
 • vrijdag 28 oktober 2022, 14:00 voor editie december (verschijnt op 28 en 30/11)
 • maandag 28 november 2022, 14:00 voor editie januari (verschijnt op 28 en 29/12)

Herinneringsmail

Krijg je graag een herinneringsmail enkele dagen vóór de deadline? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrieven, rechts op deze pagina.

Let op. Als je eens géén herinneringsmail krijgt, blijven de deadlines geldig. Noteer ze dus op voorhand in je agenda: zo mis je geen enkele editie!

Voorwaarden

De activiteit moet beantwoorden aan de richtlijnen.

De activiteit is voor iedereen toegankelijk en uitdrukkelijk bedoeld voor een ruim publiek.

 • Geen activiteiten voor genodigden of voor een specifieke groep van mensen. Bv. niet alleen voor kinderen van een bepaalde school en/of hun (groot)ouders.
 • Geen activiteiten hoofdzakelijk voor leden. De organisator wordt gevraagd zijn leden zelf op de hoogte te brengen. Bv. geen vergadering, kerstfeest, paasviering, uitstap voor leden en hun familie.
 • Wel toegelaten: activiteiten voor een bepaalde leeftijdscategorie, activiteiten voor alle langdurig zieken, en dergelijke.
 • Een aaneensluitende reeks activiteiten waarbij men moet inschrijven voor het geheel van de reeks, wordt niet meer aangekondigd eens de reeks gestart is.
 • Terugkerende activiteiten waarbij iedereen op gelijk welk moment kan aansluiten, worden beknopt vermeld.

De activiteit wordt georganiseerd door of in samenwerking met ...

 • het gemeentebestuur Nazareth, een gemeentelijke adviesraad van Nazareth of een lokale publieke instantie (ocmw, pwa, politie, brandweer, intergemeentelijk samenwerkingsverband)
 • een school of vereniging met zetel of werkingsgebied in Nazareth (dus geen bovenlokale activiteiten, tenzij de lokale vereniging uitdrukkelijk ook niet-leden uitnodigt om zich in groep naar deze activiteit te verplaatsen)

De activiteit heeft niet als hoofddoelstelling het verwerven van winst.

 • Geen tombola, verkoopactie of andere commerciële activiteit.
 • Wel toegelaten: een winstgevende activiteit georganiseerd door een school of een vereniging, op voorwaarde dat de winst dient ter ondersteuning van de eigen werking of van een organisatie met onbaatzuchtig doel.

Procedure

Tekst opsturen

 1. Voer je activiteit in op de website www.uitdatabank.be. Dan komt hij automatisch in de infokrant. Zorg ervoor dat alle info ingevuld is. Vooral datum, locatie, prijs en contactgegevens zijn belangrijke gegevens.
 2. Stuur eventueel een foto van goede kwaliteit (jpg, minstens 2000 pixels breed) naar infokrant@nazareth.be.

Redactie

De redactionele artikels in de Infokrant worden geschreven vanuit het standpunt van de gemeente. De redactie behoudt zich het recht voor:

 • redactionele of taalkundige aanpassingen te doen of te herschrijven in functie van de leesbaarheid en de gemeentelijke huisstijl,
 • de tekst in te korten om het evenwicht tussen verschillende artikels te bewaren en om indien nodig plaats te winnen,
 • het artikel te weigeren als het een herneming is uit een vorige (recente) Infokrant.

Bedrag

Gratis. We verkopen geen advertentieruimte.

Schrijf in voor onze berichten

Schrijf je hier in voor de e-mails die we versturen:

 • wanneer de deadline voor de infokrant nadert,
 • wanneer er een nieuwe infokrant online staat.

Infokrant
Openingsuren en contact

Communicatie en onthaal

Tel. 09 396 50 10
Nu open
08:30 - 12:00
Enkel na afspraak