Jaarvergunning kleine werken

Kleine werken zijn werkzaamheden die geen impact hebben op de normale circulatie van de weggebruikers (geen wegomleggingen, geen wegversmallingen, niet ter hoogte van scherpe bochten en dergelijke).

Met een jaarvergunning "kleine werken" heb je als aannemer geen aparte signalisatievergunning nodig. Een melding van de uit te voeren werken is voldoende. Gelieve dit via mail te melden naar technischedienst@nazareth.be.

Doelgroep

Je bent een aannemer actief in de gemeente Nazareth.

Voorwaarden

De jaarvergunning "kleine werken" vraag je aan voor een gans dienstjaar (januari tot december).

Onder "kleine werken" vallen slechts werkzaamheden die geen hinder veroorzaken voor de weggebruikers. Daarnaast hebben ze betrekking op:

  • ofwel ondergrondse nutsvoorzieningen waarbij niet meer dan 50 meter van de openbare weg wordt ingenomen en waarbij de werken niet langer duren dan 3 kalenderdagen
  • ofwel opgehangen kabels en hun aanhorigheden
  • ofwel het onderhoud van treinsporen

Procedure

Je dient een ingevuld aanvraagformulier in. Dit kan elektronisch of via de post. Je aanvraag wordt voorgelegd aan het College van burgemeester en schepenen.

Na goedkeuring van de jaarvergunning word je schriftelijk of per mail op de hoogte gebracht.

Bedrag

Gratis

Nodig

Een correct ingevuld aanvraagformulier.

Wet- en regelgeving

Openingsuren en contact

Openbare werken

Gemeentehuis
Dorp 1
9810 Nazareth
België
Tel. 09 396 46 50
Nu gesloten